Nacionalni Stožer za civilnu zaštitu u nedjelju, 22. ožujka 2020., donio je Odluku o zatvaranju svih tržnica i objekata u sustavu tržnica, koja je stupila na snagu odmah.


Prilog: