TD Komunalac d.o.o. skreće pažnju poštovanim korisnicima usluga, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine broj 114/15, 103/18, 56/19 ), da otpad koji se dovozi na odlagalište radi odlaganja mora biti sortiran na mjestu nastanka na način da različite vrste otpada moraju biti međusobno razdvojene.

Uvažavajući gore navedeno odlaganje otpada kojeg korisnik doveze nerazvrstanog (npr. miješani komunalni otpad pomiješan s građevinskim otpadom) se počevši od 16.9.2020. neće prihvatiti, a korisnici koji takav otpad dovezu će se uputiti da otpad prije dovoza na odlaganje moraju razvrstati po vrstama.