TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava korisnike svojih usluga da nastavlja sa odvozom glomaznog otpada.

U petak 19.05.2023. prikuplja se glomazni otpad u mjesnom odboru “ANTUN MIHANOVIĆ“.

Prikupljanje će se nastaviti i u ostalim mjesnim odborima, a o rasporedu ćemo pravovremeno obavijestiti korisnike.
Obzirom da velika količina otpada koju smo do sada zatekli na terenu ne spada u kategoriju glomaznog otpada, još jednom molimo građane da ne iznose:
auto dijelove , akumulatore, auto gume, građevinski materijal te staklo, plastiku, papir i tekstil koji nisu sastavni dio glomaznog otpada.

Također molimo da se odvoji krupni metalni otpad od glomaznog otpada radi lakšeg odvoza.TD KOMUNALAC D.O.O