TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike javne usluge da će za vrijeme nadolazećeg blagdana,

30.05.2023., Dan državnosti

 

miješani komunalni otpad, papir, plastiku te biootpad odvoziti prema redovnom rasporedu.


Na dan blagdana neće raditi:

  • reciklažna dvorišta 1, 2, i 3
  • odlagalište Vijuš - jug (S. Vraza 2c)