TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike naših usluga, da će za nadolazeći blagdan,

Tijelovo - četvrtak 08.06.2023.,

miješani komunalni otpad, papir, plastiku te biootpad odvoziti prema redovnom rasporedu.

Na dan blagdana neće raditi:

  • reciklažna dvorišta 1, 2, i 3
  • odlagalište Vijuš - jug (S. Vraza 2c)