ODVOZ KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA
25.12.2018. (Božić) otpad se neće odvoziti - odvoz će se izvršiti u subotu 22.12.2018.
26.12.2018. (blagdan Sv. Stjepan) odvoz otpada će se vršiti prema redovitom rasporedu
01.01.2019. (Nova godina) otpad se neće odvoziti - odvoz će se izvršiti u subotu 29.12.2018.


RECIKLAŽNA DVORIŠTA

24.12.2018. (Badnjak) 08:00 - 14:00
25.12.2018. (Božić) - neće raditi
26.12.2018. (Sv. Stjepan) - neće raditi
21.12.2018. (Stara godina) 08:00 - 14:00
01.01.2019. (Nova godina) - neće raditi

GRADSKA TRŽNICA
25.12.2018. (Božić) - neće raditi
26.12.2018. (Sv. Stjepan) 07:00 - 12:00
01.01.2019. (Nova godina) - neće raditi