TD KOMUNALAC d.o.o. obavještava sve građane i poslovne partnere da je promjenio poslovnu banku i poslovni račun te se poslovni račun sada vodi kod PBZ d.d., IBAN: HR72 2340009 1110885904.

Izdvojeni poslovni račun za naplatu usluga službe PAUK se također vodi kod PBZ d.d.,IBAN: HR93 2340009 1510885987.