Datum odvoza  Mjesni odbor
02.,03.,04. i 07.01. MO Centar
08.01. MO Centar; MO Plavo Polje; MO A.Mihanović
09.01. MO Centar; MO Lutvinka; MO J.J.Strossmayer
10.01. MO Centar; MO A.Starčević; MO A.Hebrang
11.01. MO Centar; MO Jelas; MO J.Rimac
14.01. MO Centar; MO Zrinski Frankopan; MO Mali Pariz
15.01. MO Centar; MO Kolonija; MO Budainka
16.01. MO Centar; MO Podvinje; MO Brodsko Vinogorje; MO Brodski Varoš
17.01. MO Centar; MO Plavo Polje; MO A.Mihanović
18.01. MO Centar; MO Lutvinka; MO J.J.Strossmayer
21.01. MO Centar; MO A.Starčević; MO A.Hebrang
22.01. MO Centar; MO Jelas; MO J.Rimac
23.01. MO Centar; MO Zrinski Frankopan; MO Mali Pariz
24.01. MO Centar; MO Kolonija; MO Budainka
25.01. MO Centar; MO Podvinje; MO Brodsko Vinogorje; MO Brodski Varoš

 

Pored ovog rasporeda „Božićna drvca“ odvozit će se zajedno i sa zelenim otpadom prema rasporedu odvoza zelenog otpada.

Građani koji žele pokloniti „Božićno drvce“ - sadnicu sa ciljem da se isto posadi u parkovima grada Slav.Broda, trebaju nazvati na mobilni telefon 098/310-047 ili 091/277-5738. Poklonjenu sadnicu preuzet ćemo u kući darovatelja te istu posaditi na prostore predviđene za sadnju u 2019. godini.