TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod obavještava poštovane korisnike usluga društva da je uočeno da se prilikom uplata koji korisnici vrše e bankarstvom na stari IBAN društva dolazi do situacije u kojoj se ovakva uplata kod korisnika pokaže kao uspješno izvršena, nakon čega banka korisniku u kraćem vremenskom razdoblju vrati uplaćena sredstva, s naznakom da je sredstva vratio Komunalac d.o.o. Banka u ovakvom slučaju sredstva ne uplaćuje na račun Komunalca d.o.o., odnosno ista sama vraća korisniku, a korisnici koji nisu uočili povrat sredstava pogrešno drže da je uplata izvršena.

Korisnici se umoljavaju da sve uplate vrše na račun društva naznačen u primljenim uplatnicama za izvršene usluge