Osječka desna strana Vjenceslava Novaka Davida Bogdanovića Babinac 1 i 2
Ivana Fajerbaha Naselje Matije Ivanića Glogovačka Vilme Daus
Vladimira Gortana Zapadna Frana Folnegovića Mirka Turčinovića
Dragutina Račkog Majke Terezije 30. svibnja 1990. Slavka Pokaza
Marijana Lanosovića Šubićeva Šestinac I-V Svete obitelji