Osječka lijeva strana Marka Iličića Naselje Kardinala Kuharića Ferde Šišić
Aleja Miroslava Krleže Slavka Martinovića Vida Došena S. Dubravčića Klikera
Mostarska Josipa Bašića Naselje Biskupa Ćirila Kosa Franje Cajtnera
Josipa Lovretića Selište 1 i 2 Šime i Kate Marukić Josipa Pleše
Julija Domca Rudine Petra Zoranića Ivana Gržinića
Josipa Runjanina Mije Čorak Slavenske Silvija Strahimira Kranjčevića Berislavićeva
Tadije Smičiklasa Svete Ane Željeznička Zvonimirova
Dombovićeva Naselje Josipa Franka Davorina Bazijanca Augustina Kažotića
Vladimira Becića J. Martinovića Franje Maričevića