E. Kumičića H.V. Hrvatinića B. Krčelića Sv. Antuna
S. Lukića Vinkovačkih žrtava V. Vidrića V. Benošića
Braće Matić C. Zuzorić J. Klovića Fra L. Maruna
Della Belle P.R.Vitezovića A. Popovića J. Palmotića
N. Nalješkovića I. Lucića J. Habdelića F. Kežme
P. Katančića A. Kanižlića V. Benošića E. Kvaternika
V. Klaića A.G. Matoša V. Bacha J. Tomića
Budakova Kum-Užarevićeva Fra G. Martića do Klaić I. Cankara Don I. Prodana
Nas. F. Kuharića D. Cesarića M. Topalovića Fra L. Ibrišimovića
Lj. Posavskog Diljska Mostarska Marukićeva
I. Gržinića Zvonimirova D.Bazijanca Aleja M. Krleže
Dombovićeva V. Becića A. Gabrića M. Iličića
Berislavićeva M. Dubravčića F. Šišića M. Delića
J. Pleše F. Cajtnara A. Bačića J. Hlišića
Smičiklasova P. Zoranića Željeznička S.S. Kranjčevića
J. Runjanina Kerdeni Brkića put Janiševac I,II,III,IV
Hrv. Dobrovoljaca Gajevi Nas. Čaplja Ulica breza
Rasulovica I,II,III Grošića put Livade I,II Krivače I,II,III
M. Grkovića Hrv. Boraca Podvinjska Trg Sv. Antuna
Dudinjak Čavlički kraj