Slavonska Podravska Baranjska Hvarska
Turopoljska Lička Bilogorska Moslovačka
Imotska Zagrebačka Splitska Bečic
A. Zvizdovića L. Lukića Graničarska Metalproizvod
A.C.Vuko  I. Zajca  M. Mesića (3)  P. Preradovića
 T. Skalice  A. Šenoe  Trg žrtava rata  Sv. Florijana
 A. Starčevića 4  V. Nazora  V. Jagića (2)  V. Lisinskog
 A.K.Miošića  I. Trnskog  I. Kukuljevića  D. Rakovca
 J. Dobrile  M. Marulića  Sv. Lovre  F. Kulmera
 V. Karasa  F. Filipovića  Velekem  HEP Bjeliš
 INA Bjeliš  Casper Lopašićeva  J. Kozarca
 Vinogradska  Fra M.Jaića  K. Adžića  V. Babukića
 M. Stojanovića  A.B.Šimića  I. Antunovića  Ujevićeva
 B. Šuleka  Radnička  M.V.Ilirika  Ninska
 Dubrovačka  J.Gotovca  M. Pavlinovića  I. Belostenca
 B. Kašića  Vinogorska  V. Bukovca  F. Bulića
 Cvjetna  Grbavica  22.lipnja1941.  Ulica Čaplja
 Kapelska  V. Kovačića  B. Berse  M. Dizdara
 Jablanska  Vinogorčeva  Vrtlarska  Orahova
 Košarevac  Z. Balokovića  Rozinka  Požeška do V dola
Krndijska Bosutska Kupska Koranska