M. Lanosovića M. Ivanića M. Tereze Šubićeva
30.svibnja1990. Folnegovićeva Bogdanovićeva Novakova
Osječka des. str. do pruge S. Pokaza J. Domca ŠestinacI,II,III,IV,V
Turčinovićeva P.Krešimira IV m. kont Trg Pobjede Đ. Pilara Gupčeva-INA
M.Gupca I. Mažuranića A. Cesarca N. Tesle
P. Miškina Slavonija I podrumi N. Zrinskog Slavonija II podrumi
M.V.Ilirika Šet braće Radić Tvrđava P. Krešimirova IV
Trg Pobjede A. Mihanovića Gajeva Pilareva Gup-Mihanovi
Šetalištebraće Radić S. Miletića Fajerbahova V. Daus
Bobinac Svete obitelji Trg žrtava rata Osječka l. strana do SVC
J. Bašića Don IVe Prodana V. Došena F. Maričevića
Branimirova S.Martinovića J.Runjanina Ćirila KOsa
Selište A. Kažotića J. Domca J.Lovretića
Slavonija I podrumi Jelas podrumi B. Bušića Svačićeva do pruge
Hoffmanova Domobranska Slunjska S. Marijanovića
Vukovarska Borovska