R. Boškovića Bosutska Opatijska Jadranska
Panonska Hercegovačka M. Getaldića Medulićeva
Kolodvorska Sv. N. Tavelića P. Šubića G. Ninskog
Križanićeva 2.svibnja1992. F. Kuhača L. Botića
3.Gardijske K. Kotromanić S. Radića S. Marjanovića
A. Štampara Radnički trg Budakova prema ĐĐ Baruna Trenka
N. Zrinskog Nas. K. Tomislava V. Gortana I.G.Kovačića
Osječka do pruge D. Račkog Kneza Domagoja Nas. Lutvinka
Kneza Trpimira A.M.Reljkovića I. Gundulića I.pl.Horvata
T. Bakača Nas.A. Hebranga Stross. Bak-Štamp Trg Brlića
Đ. Basaričeka H. Badalića Nas.K.Jelene J. Muravića
I.Gundulića Nas.H.Badalića D. Demetra Fra G. Martića
J. Užaremića M. Držića J. Jonkea Trešnjica
Braće Crljen Kolara I,II,III,IV H.Lucića S. Radića
Orljavska Mrsunjska Savska A.Jarića
I. Velikanovića I. Mertza Stadionska Sv. Franje
I. Vojnovića Zrinska do Štampareva