Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Drugi ponedjeljak u mjesecu Drugi utorak u mjesecu Druga srijeda u mjesecu Drugi četvrtak u mjesecu Drugi petak u mjesecu
E.KVATERNIKA
V.KLAIĆA
A.G.MATOŠA
V.BACHA
J.TOMIĆA
M.BUDAKA
FRA G.MARTIĆA
I.CANKARA
DON I.PRODANA
NAS.F.KUHARIĆA
D.CESARIĆA
M.TOPALOVIĆA
L.IBRAŠIMOVIĆA
DILJSKA
LJ.POSAVSKOG
D.DEMETRA
J.JONKEA
J.UŽAREVIĆA
M.DRŽIĆA
A.ŠTAMPARA
RADNIČKI TRG
ZRINSKA
BAR.TRENKA
I.G.KOVAČIĆA
OSJEČKA
V.GORTANA
D.RAČKOG
KNEZA DOMAGOJA
KNEZA TRPIMIRA
A.M.RELJKOVIĆA
J.STROSSMAYERA
KRBAVSKA
PLITVIČKA
ŽUPANJSKA
POSAVSKA
ZAGORSKA
ŽUMBERAČKA
MOSORSKA
VELEBITSKA
KVARNERSKA
MEĐIMURSKA
BRAČKA
SVAČIĆEVA
ZAGREBAČKA -lijeva strana
I.PL.ZAJCA
M.MESIĆA
P.PRERADOVIĆA
T.SKALICE
A.ŠENOE
TRG ŽRTAVA RATA
SV.FLORIJANA
A.STARČEVIĆA
V.NAZORA
A.KAČIĆA MIOŠIČA
V.LISINSKOG
V.JAGIĆA
I.TRNSKOG
D.RAKOVCA
I.KUKULJEVIĆA
J.DOBRILE
M.MARULIĆA
SV.LOVRE
F.KULMERA
V.KARASA
F.FILIPOVIĆA
K.BLAŽEVIĆA
V.MAČEKA
P.KREŠIMIRA IV.
TRG POBJEDE
Đ.PILARA
M.GUPCA
I.MAŽURANIĆA
A.CESARCA
N.TESLE
P.MIŠKINA