Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Treći ponedjeljak u mjesecu Treći utorak u mjesecu Treća srijeda u mjesecu Treći četvrtak u mjesecu Treći petak u mjesecu
MOSTARSKA
MARUKIĆEVA
I.GRŽINIĆA
ZVONIMIROVA
D.BAZIJANCA
ALEJA M.KRLEŽE
DOMBOVIĆEVA
V.BECIĆA
A.GABRIĆA
M.ILIČIĆA
BERISLAVIĆEVA
S.DUBRAVČIĆA
F.ŠIŠIĆA
M.DELIĆA
J.PLEŠE
F.CAJTNERA
A.BAČIĆA
J.HLIŠIĆA
T.SMIČIKLASA
P.ZORANIĆA
S.S.KRANJČEVIĆA
ŽELJEZNIČKA
J.RUNJANINA
GLOGOVAČKA
KARAŠIĆKA
TRG BRLIĆA
Đ.BASARIČEKA
NAS.K.JELENE
NAS.H.BADALIĆA
J.MURAVIĆA
I.GUNDULIĆA
S.PL.HORVATA
M.GUPCA
A.MIHANOVIĆA
LJ.GAJA
ŠET.BR.RADIĆA
TRG S.MILETIĆA
R.LOPAŠIĆA
J.KOZARCA
H.BADALIĆA
B.LIVADIĆA
F.JUKIĆA
GR.J.DRAŠKOVIĆA
SV.L.MANDIĆA
J.DALMATINCA
D.ŠIMUNOVIĆA
S.VRAZA
J.KAŠTELANA
A.KOVAČIĆA
P.ŠTOSA
F.MARINIĆA
F.SUPILA
K.Š.ĐALSKOG
P.HEKTOROVIĆA
B.MILANOVIĆA
NAS.HRV.BRANIT.
F.MAŽURANIĆA
M.BOGOVIĆA
I.FILIPOVIĆA
I.MEŠTROVIĆA
K.FRANKOPANA
J.DORILE - produžena
A.BARCA
T.BAKAČA
M.J.ZAGORKE
VINOGRADSKA.CESTA
FRA M.JAJIĆA
J.BABUKIĆA
A.B.ŠIMIĆA
I.ANTUNOVIĆA
M.STOJANOVIĆA
M.UJEVIĆA
B.ŠULEKA
RADNIČKA
M.V.ILIRIKA
NINSKA
DUBROVAČKA
J.GOTOVCA
M.PAVLINOVIĆA
I.BELOSTENCA
B.KAŠIĆA
K.ADŽIĆ
NAS.JELAS
M.GUPCA(KOCKE)
T.SKALICE
NAS.SLAVONIJA I
NAS.SLAVONIJA II