Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Četvrti ponedjeljak u mjesecu Četvrti utorak u mjesecu Četvrta srijeda u mjesecu Četvrti četvrtak u mjesecu Četvrti petak u mjesecu
KERDENI
JANIŠEVAC 1-4
BRKIĆA PUT
HRV.DOBROVOLJ.
GAJEVI
NAS.ČAPLJA
ULICA BREZA
RASULOVICA 1-3
GROŠIĆA PUT
LIVADE I II
KRIVAČE I II III
M.GRKOVIĆA
HRV.BORACA
PODVINJSKA
TRG S.ANTUNA
DUDINJAK
ČAVLIĆKI KRAJ
TREŠNJICA
KOLARE 1-4
BRAĆE CRLJEN
S.RADIĆA
ORLJAVSKA
MRSUNJSKA
SAVSKA
A.JARIĆA
I.VELIKANOVIĆA
I.MERTZA
STADIONSKA
SV.FRANJE
I.VOJNOVIĆA
JELAS ZGRADE
POŽEŠKA
KRNDIJSKA
BOSUTSKA
KUPSKA
KORANSKA
PRIGORSKA
PRIGORSKI DOL
FIRKOVAC
VELIKI DOL
MALI DOL
G.NOVAKA
A.STEPINCA
M.KERDIĆA
B.ADŽIJE
T.UJEVIĆA
DUNAVSKA
DRAVSKA
BRAĆE KEVO
P.RADIĆA
I.FILAKOVCA
I.DOMCA
BEČIC
L.LUKIĆA
GRANIČARSKA
ZVIZDOVIĆA
VINOGORSKA
V.BUKOVCA
F.BULIĆA
CVJETNA
GRBAVICA
22.6-1941.
UL. ČAPLJA
KAPELSKA
V.KOVAČIĆA
B.BERSE
M.DIZDARA
JABLANSKA
VINOGORČEVA
VRTLARSKA
OREHOVA
KOŠAREVAC
R.BALOKOVIĆA
ROZINKA
VODOVODNA
PSUNJSKA
P.PIRKERA
RASADNIČKA
VEL.GOSPE
N.NODILA
NAS.MARINCI
ULICA VRBA
BRLIĆEV PUT
ULICA MARINCI
J.BAŠIĆA
DON I.PRODANA
V.DOŠENA
F.MARINČIĆA
BRANIMIROVA
S.MARTINOVIĆA
NAS.Ć.KOSA
Ć.KOSA
SELIŠTA
A.KAŽOTIĆA
J.LOVRETIĆA
J.DOMCA
B.BUŠIĆA
P.SVAČIĆA
J.HOFMANA
DOMOBRANSKA
SLUNJSKA
S.MARJANOVIĆA
VUKOVARSKA
BOROVSKA
TRG HRV.PROLJEĆA
SJEV.VEZNA CESTA