Potrebno je raditi na selektivnom prikupljanju korisnog otpada na kućnom pragu i iskorištenju toga korisnog dijela otpada. Samo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

Vrećice za korisni otpad (papir, staklo, plastiku, metal i tekstil) možete besplatno preuzeti u Upravi TD Komunalac d.o.o. na adresi Stjepana pl. Horvata 38 (Gradska tržnica, soba br. 11) ili u R.J. Higijena na adresi Stanka Vraza 37, radnim danom od 7:30 do 14:30 sati. Nakon odvoza punih predanih vrećica naši djelatnici ostaviti će Vam nove na Vašoj adresi.

Prvi ponedjeljak u mjesecu Prvi utorak u mjesecu Prva srijeda u mjesecu Prvi četvrtak u mjesecu Prvi petak u mjesecu
E.KUMIČIĆA
SV.ANTUNA
H.V.HRVATINIĆA
A.KRČELIĆA
S.LUKIĆA
VINK.ŽRTAVA
V.VIDRIĆA
V.BENOŠIĆA
BR.MATIĆA
C.ZUZORIĆ
J.KLOVIĆA
FRA L.MARUNA
A.DELE BELE
P.R.VITEZOVIĆA
A.POPOVIĆA
J.PALMOTIĆA
N.NALJEŠKOVIĆA
I.LUCIĆA
J.HABDELIĆA
F.KREŽME
P.KATANČIĆA
A.KANIŽLIĆA
R.BOŠKOVIĆA
BOSANSKA
OPATIJSKA
JADRANSKA
PANONSKA
A.MEDULIĆA
HERCEGOVAČKA
M.GETALDIĆA
KOLODVORSKA
SV.N.TAVELIĆA
P.ŠUBIĆA
G.NINSKOG
J.KRŽINIĆA
2.SVIBNJA 1992.
F.KUHAČA
L.BOTIĆA
3.GAR.BRIGADE
K.KOTROMANIĆ
H.LUCIĆA
FAJERBAHOVA
NAS.A.HEBRANGA
NAS.LUTVINKA
NAS.MARSONIJA
NAS.K.TOMISLAVA
NAS.MIKRORAJON
SLAVONSKA
BARANJSKA
HVARSKA
TUROPOLJSKA
LIČKA
BILOGORSKA
MOSLAVAČKA
IMOTSKA
PRIMORSKA
BUNJEVAČKA
DALMATINSKA
ISTARSKA
SPLITSKA
ZAGREBAČKA - desna strana
PODRAVSKA
BOGDANOVIĆEVA
M.LANOSOVIĆA
M.IVANIĆA
MAJKE TEREZE
ŠUBIĆEVA
30.SVIBNJA.1990.
FOLNEGOVIĆEVA
V.NOVAKA
OSJEČKA-CIJELA
ŠESTINAC 1-5
TURČINOVIĆEVA
S.POKAZA
V.DAUS
BABINAC
SV.OBITELJI
JULIJA DOMCA