Srijeda, 28.07.2021.

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
11:30 sati TOLIĆ PAVAO, 1943. Gradsko groblje
13:00 sati BOŽIĆ ANA, 1936. Groblje u Podvinju
14:00 sati OREČ IVAN, 1954. Gradsko groblje