Petak, 28.01.2022.

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
11:00 sati BOČEK STJEPAN, 1946. Gradsko groblje
12:00 sati MATIČEVIĆ MARIJA, 1958. Gradsko groblje 
13:00 sati ŠEMUGA FRANJO, 1955. Gradsko groblje
14:00 sati SVIRID JURAJ, 1935. Gradsko groblje

 

Četvrtak, 27.01.2022.

Vrijeme sahrane Pokojni Groblje
14:00 sati HRKAČ VINKO, 1939. Gradsko groblje