TD KOMUNALAC d.o.o.
STJEPANA pl. HORVATA 38
35000 SLAVONSKI BROD

- UPRAVA DRUŠTVA -

U Slavonskom Brodu, 3.6.2019.

 

Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, primjenom Pravilnika o provedbi postupaka javnog natječaja za zapošljavanje u TD Komunalac d.o.o., dana 3.6.2019. donosi slijedeće:

 

 IZMJENE I DOPUNE
JAVNOG NATJEČAJA
ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1.

Javni natječaj TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod za zapošljavanje jednog radnika na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja (očekivano trajanje tri mjeseca), za radno mjesto REFERENT FINANCIJSKE OPERATIVE, koji je objavljen na stranicama društva www.komunalac-sb.hr dana 3.6.2019., dopunjuje se na način da se u stavki „DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI DUŽNI PRILOŽITI“ iza zadnje rečenice dodaje rečenica:

„Kandidati koji koriste pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji popis dokaza iz čl. 103. Zakona mogu naći na stranicama nadležnog ministarstva, link

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf“


2.

Natječaj u ostalom dijelu ostaje neizmijenjen.