Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, primjenom Pravilnika o provedbi postupaka javnog natječaja za zapošljavanje u TD Komunalac d.o.o., dana 24.10.2019. raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAPOŠLJAVANJE

Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog radnika na određeno vrijeme na tri mjeseca (povećani opseg poslova), uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme, za radno mjesto: 

ČUVAR - ZAŠTITAR

 

Prilog:
Javni natječaj za zapošljavanje (pdf)