Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod dana 29.11.2021. raspisuje slijedeći:


JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAPOŠLJAVANJE


Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30
dana, za radno mjesto:

ČUVAR - ZAŠTITAR

Kandidati moraju ispunjavati minimalno slijedeće uvjete:

 • SSS, položen stručni ispit za zaštitara/raspolaganje licencom za obavljanje poslova zaštitara.
 • Kandidat mora imati najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva

Kratki opis poslova:

 • obavlja sve poslove u svezi osiguranja i zaštite zatvorenih i otvorenih objekata te inventara u društvu;
 • utvrđuje identitet osobe koja ulazi, odnosno izlazi iz štićenog objekta ili prostora;
 • vodi knjigu dežurstva i u nju upisuje podatke o izvanrednim događanjima za vrijeme njegova dežurstva (npr. provale, požari, poplave, neredi i sl.);

Uz Prijavu za posao potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o stečenoj radnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu/raspolaganju licencom za obavljanje poslova,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja

 

Prilog: